Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на индустриални роботи и системи за автоматизация на промишленото производство

ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИ


Проектираме и изпълняваме решения за индустриална роботизация в широк кръг от промишлени отрасли – металообработка, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична и козметична индустрия, химическа промишленост и др.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНДУСТРИАЛНАТА РОБОТИЗАЦИЯ

Индустриалните роботи са подходящи за бързо, качествено и ефективно изпълнение на редица технологични операции – заваряване, рязане, депалетизиране, взимане, поставяне, сортиране, опаковане, етикетиране, пакетиране, палетизиране и др.

ЗАВАРЪЧНО ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ

Професионални заваръчни машини, апарати и консумативи, заваръчни роботи и комплексни решения – заваръчни клетки, отговарящи на най-високите стандарти за качество, производителност и надеждност

CNC МАШИНИПредлагаме широка гама от иновативни решения за рязане, включително най-новото поколение машини с програмируема 3D глава за плазмено рязане.

Фючър Роботикс

Професионалната и адекватна интеграция на индустриалните роботи в производствения процес е от изключително значение за постигане на максимална прецизност и производителност. Всяко промишлено производство има своята специфика, която следва да бъде отчетена в процеса по програмиране и инсталация на индустриалните роботи. Благодарение на дългогодишния си опит в системната интеграция на роботизирани системи екипът на „Фючър Роботикс“ може да ви предостави най-доброто и финансово рентабилно решение, съобразено с вашите производствени планове и цели.

ФЮЧЪР РОБОТИКС

От производството на автомобили до обработката на хранителни продукти – индустриалните роботи намират приложение във все повече промишлени производства

Роботизиране на технологичните процеси

Роботизирането и автоматизирането на технологичните процеси е все по-важно за всяко предприятие, което си поставя за цел дългосрочно присъствие на пазара, максимална производителност и високо ниво на конкурентоспособност. Замяната на човешкия труд при дейности с висока степен на повтаряемост и цикличност, при мръсни, вредни и опасни производства гарантира както по-добри условия на труд, така и намалени разходи за персонал, суровини и материали.   

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2020 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search