CNC машини

CNC машините са една от съвременните иновации, които позволяват значително повишаване на производителността и качеството на изделията. Те представляват обработващи машини с цифрово-програмно управление (ComputerNumericalControl), което има възможността да извършва цифрово интерполиране на командите, като така управлява режещия инструмент в работната област на машината. Чрез зареждането на програми работните параметри на CNC машините могат да бъдат променяни съобразно производствените нужди.

Внедряването на CNC машини в производството увеличава автоматизацията на производствените процеси и по този начин значително подобрява постоянството при обработката на материалите, което максимизира качеството, намалява грешките при работа и дава възможност на операторите да извършват допълнителни дейности. Гъвкавостта при употребата на материалите в производствения процес е много по-голяма, което намалява времето, необходимо за пренастройка на машината за изработването на различни компоненти. Операциите, които изискват човешка намеса се редуцират значително и се улеснява изработването на сложни 3D структури.

„ФючърРоботикс“ Ви предлага висококачествени CNC машини от реномирани световни производители, които ще позволят на Вашето производство да разгърне пълния си потенциал.

Свържете се с нас!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search