Новини

Колаборативни роботи

Колаборативни роботи

Kолаборативните роботи (наричани още “ко-боти”) са проектирани да работят в споделено работно пространство с човека и да му асистират при изпълнението на различни задачи, без традиционните заграждения, клетки и бариери, които типично отделят индустриалните роботизирани системи от работниците.

Kолаборативните роботи (наричани още “ко-боти”) са проектирани да работят в споделено работно пространство с човека и да му асистират при изпълнението на различни задачи, без традиционните заграждения, клетки и бариери, които типично отделят индустриалните роботизирани системи от работниците.
Това е една от най-съвременните технологии в индустриалната автоматизация, която изключително бързо набира популярност в заводи и фабрики по целия свят поради множеството си предимства в сравнение с конвенционалните индустриални роботи.
Пазарът на иновации в тази област тепърва се разраства, като към момента колаборативните роботи вече са се наложили в приложения като обслужване и управление на различни машини и оборудване, подемно-транспортни, монтажни и опаковъчни дейности, визуална инспекция, pick-and-place операции и т. н.
Тези “умни” роботи, способни да работят безопасно редом с човека, намират приложение не само в индустриалното производство. Много от професионалните сервизни роботи са колаборативни по дизайн и се използват в офиси, домове, лаборатории, логистични центрове и складове, ферми, дистрибуционни звена, болници, здравни заведения, обществени сгради и много други обекти.
Първият индустриален колаборативен робот е внедрен в производството на датски доставчик на технически пластмаси и каучук за индустриални приложения през 2008 г. Днес, само осем години по-късно, пазарът на такива роботи експоненциално нараства.
По данни на Business Wire, този сегмент от индустриалната роботика се очаква да регистрира комбиниран годишен темп на растеж от 60,04% през следващите пет години, като от 110 млн. щатски долара през 2015 г. достигне 3,3 млрд. до 2022 г.
Колаборативните роботи стават все по-достъпни в ценови план, все по-гъвкави и адаптивни, все по-лесно и интуитивно програмируеми. Това ги прави предпочитано решение за автоматизация на производството и в малки и средни предприятия по цял свят, които се очаква да бъдат основният клиент на тази технология през следващите години, прогнозират пазарните анализатори.
Статистика на списание IEEE Spectrum, издание на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE), сочи, че понастоящем продажбите на колаборативни роботи съставляват около 5% от общия пазар на технологии в областта на роботиката, но този дял се очаква значително да нарасне в следващите години, като най-търсени ще са леките, малогабаритни роботи.
Предимства на колаборативните роботи
Колаборативните роботи са естествено еволюционно разклонение в индустриалната роботика. Те пестят ценно място в заводите, което ги прави подходящи за внедряване дори в най-ограничените в пространствено отношение приложения, например в малки монтажни линии в електронното производство.
Същевременно, става все по-лесно такъв робот да бъде програмиран и адаптиран към конкретното предприятие, дори и към най-специфичните процеси и технологични линии, включително при малки партиди, като за целта не е необходим специално обучен програмист. Конфигурирането може да бъде извършено бързо и лесно от всеки служител посредством сензорния екран на робота.
Изключително атрактивна за индустриалните производители е възможността колаборативните роботи да заместят човека в скучни и повторяеми операции, както и да преодолеят множество предизвикателства, свързани с ергономията на работните пространства.
Сред най-сериозните доводи в полза на колаборативните роботи е безопасността.
Индустриалните роботи типично се инсталират в клетки или зад заграждения, за да се осигури безопасността на преминаващите или работещите в близост служители. С внедряването на колаборативни роботи в индустриалното производство инцидентите, водещи до наранявания и смърт на работници, значително са намалели.
Тези роботи се проектират във всякакви размери и форми и разполагат с интегрирани сензори, меки и заоблени повърхности и редица други способи за намаляване до минимум на риска от удар, притискане или смачкване на работниците.
Най-същественият отличителен белег на колаборативните роботи по отношение на безопасността е ограничението на силата в подвижните съединения (шарнири, стави).
В допълнение, роботът обикновено е програмиран незабавно да спре при допир с човека или при прекалено скъсяване на разстоянието до него, за да се избегнат всякакви възможни сблъсъци и наранявания.
от http://www.engineering-review.bg

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search