Производство на строителни материали

Производството на строителни материали е свързано със значителен разход на енергия, суровини и трудов ресурс. Поради спецификата на произвежданите продукти – цимент, тухли, керемиди, подови настилки, топлоизолации, мазилки и др., условията на труд често се характеризират със замърсена среда, запрашеност, високи температури, необходимост от тежки товаро-разтоварни и транспортни дейности. Това пряко влияе върху скоростта на работа, а оттам и на цялостната производителност в компанията. Използване на автоматизирани и роботизирани решения в сферата на производството на строителни материали са особено подходящи за операции по захранване на технологичните линии със суровини, преместване и палетизиране на готова продукция.

Внедряването на индустриални роботи за изпълнение на тези етапи от технологичния процес значително повишава производителността, намалява разхода на суровини, подобрява условията на труд и като цяло подобрява финансовите резултати на компанията. „Фючър Роботикс“ може да проектира и изпълни технологични решения за автоматизация на производство на строителни материали, които са съобразени с големината и спецификата на съответния бизнес като по този начин гарантира съществено подобряване в резултатите от изпълнението на автоматизираните процеси.

Палетизиране на тухли с индустриален робот

Палетизиране на цимент с индустриален робот

Производство на гипсокартон с индустриален робот

Започнете с роботизацията на Вашето производство още днес!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search