Химическа промишленост и производство на торове

Химическата промишленост обхваща производството на много широк кръг продукти – от торовете, намиращи приложение в земеделието до перилните препарати и препаратите за почистване, използвани в домакинствата. При все по-големия капацитет на производственото оборудване решаващо значение за бързата експедиция на продукцията придобива бързото, качествено и непрекъсваемо изпълнение на операциите по депалетизиране на суровините и материалите, използвани в производството и пакетирането и палетизирането на готовата продукция. Индустриалните роботи са отлична алтернатива на тежкия и опасен (поради спецификата на продукцията) ръчен труд. Те осигуряват висока прецизност и скорост на изпълнение, ниски разходи на единица продукция и предвидимост на изходящия производствен поток. От изключително важно значение, за да бъдат постигнати тези резултати обаче е компетентното проектиране и изграждане на автоматизирани и роботизирани решения съобразно целите на конкретната компания.

Опитните и квалифицирани специалисти в екипа на „Фючър Роботикс“ ще ви предложат доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на индустриални роботи и системи за автоматизация в химическата промишленост и производството на торове, които да удовлетворят напълно вашите потребности от високо качество и производителност.

Палетизиране на торове с индустриални роботи

Палетизиране на кофи и кутии с боя с индустриален робот с вакуумен грипер

Преместване на кофи с боя с механичен грипер

Започнете с роботизацията на Вашето производство още днес!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search