Мебелна промишленост и дървообработка

Производството на мебели и изделия от дървесина е с дългогодишни традиции в България. Основни предпоставки за това са наличието на добра суровинна база, подготвени кадри, възможността за гъвкаво предлагане на малки серии разнообразни мебели и утвърденото присъствие на редица международни пазари. 

Поддържането на високо ниво на конкурентоспособност на мебелната и дървообработваща промишленост е тясно свързано с осигуряването на високо и постоянно качество на продукцията, квалифициран персонал, минимизиране на преките и непреки разходи и висок капацитет на производство. В днешната глобална икономика, характеризираща се със свободно движение на хора, стоки и капитали, а оттам и с постепенно изравняване на разходите за суровини, материали и работна сила в различните географски райони, основен и решаващ фактор за постигане на конкурентно производство е автоматизацията и роботизацията. Внедряването на индустриални роботи, които са в състояние да автоматизират извършването на редица технологични операции в мебелната и дървообработващата промишленост,  постепенно се превръща в необходимост за все повече компании, стремящи се да разрешат проблемите с липсата на квалифицирани кадри, невъзможността за бързо увеличаване на производствения капацитет, непостоянството в качеството на произведената продукция.

Изключително разнообразни са производствата в тази сфера, които могат да се роботизират и автоматизират в различна степен – производство на мебели, врати и прозорци, подови настилки, производство на фасонирана дървесина, слепена и слоистослепена дървесина, детайли за подови настилки, детайли за облицоване на стени, плочи от дървесина, тапицирани изделия, художествени изделия от дървесина, музикални изделия от дървесина, детски играчки от дървесина, плетени изделия от дървесина, бъчви, амбалажи, опаковки и палети и други специални изделия от дървесина.

В зависимост от конкретната технологична операция и вид на произвежданото изделие възможните решения са различни. Подлежат на автоматизиране и роботизиране както операциите по обработка на дървесината и материалите (рязане, шлифоване, пробиване, нанасяне на лепила и защитно-декоративни покрития, лакиране, боядисване, сглобяване на детайли), така и операциите по пакетиране и палетизиране на готовите изделия.

Благодарение на сътрудничеството си с водещи световни производители на индустриални роботи и съоръжения за автоматизация „Фючър Роботикс“ ще Ви предложи най-доброто решение за роботизация и автоматизиране на мебелни и дървообработващи предприятия.

Индустриален робот за боядисване на мебели

Роботизирано решение за преместване на детайли в мебелната индустрия

Сглобяване на мебели с индустриален робот

 

Започнете с роботизацията на Вашето производство още днес!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search