Производство на хартия и печатни изделия

Автоматизирането и роботизацията на производството на хартия и печатни изделия е изключително важно с оглед повишаването конкурентоспособността на компаниите, опериращи в този отрасъл. Предвид разнообразието на произвежданите изделия – целулозни и рециклирани (бели, натурални и цветни) хартии, тишу хартии, MG хартия, опаковъчна хартия, маслоустойчива хартия, пергамин, производство на хартия на роли и конвертирането и в продукти за домакинството, като тоалетна хартия, кухненски ролки, салфетки, носни кърпи, кърпи за ръце, медицинска вата, печатна дейност (вестници, списания, книги и др.), внедряването на индустриални роботи може подобри организацията на производствената дейност по много различни начини. Успешно работят решения по роботизиране на технологичните операции по депалетизиране, пакетиране, палетизиране, рязане, подлепване и др. в производствени точки по целия свят.


Значителният потенциал на индустриалните роботи да повишат качеството на произвежданите продукти, да максимизират производителността, да подобрят условията на труд, да намалят броя на необходимия персонал в производството на хартия и печатни изделия, може да бъде оползотворен в пълна степен единствено при системна интеграция, отговаряща на всички съвременни изисквания. Благодарение на своя богат опит и експертиза екипът на „Фючър Роботикс“ ще проектира и внедри технологично решение, което да отговаря в най-пълна степен на Вашите нужди и изисквания.

 

Палетизиране на кухненски ролки и тоалетна хартия с индустриални роботи

Палетизиране на вестници с индустриални роботи в печатница

Автоматизация в производството на книги с меки корици

Започнете с роботизацията на Вашето производство още днес!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search