Металообработване и машиностроене

Металообработването и машиностроенето са промишлени отрасли, които са изключително подходящи за роботизиране и автоматизация. Технологични операции като заваряване, рязане, шлифоване, фрезоване се извършват бързо, качествено и ефективно от индустриални роботи във все по-голям брой промишлени предприятия. Прецизното изпълнение на всеки етап от технологичния процес е ключово за постигане на минимални нива на брак, понижаване на разходите за материали и енергия, а оттам и за повишаване на производителността и подобряване на клиентската удовлетвореност.
Безспорно с най-бързи темпове се роботизират различните по вид операции по заваряване и рязане. Независимо се касае за малко производство на метални детайли или за голямо машиностроително предприятие, високо ниво на постоянство в качеството на изпълнение и висока производителност, съчетани с максимална гъвкавост и ефективност, могат да бъдат постигнати единствено чрез внедряване на заваръчни роботи и индустриални роботи за рязане в технологичния процес. Същевременно цената на подобни автоматизирани системи за заваряване и рязане непрекъснато намалява през последните години като днес е обичайно подобна инвестиция да бъде напълно възвърната в рамките на 24 месеца.
Многобройни са предимствата на системите за роботизирано заваряване и рязане:
• Максимална производителност, независимо от габаритите на продукта;
• Отлична адаптивност, позволяваща бързо преориентиране на системата към различни изделия и операции (MIG, VIG, плазмено, подфлюсово заваряване, термично рязане и др.);
• Изключителна точност и повтаряемост на операциите, гарантирани от интелигентни направляващи и насочващи системи;
• Възможност за синхронна работа на няколко роботизирани системи едновременно;
• Бързо изплащане на инвестицията, възможност за използване на употребявани системи за роботизирано заваряване и рязане, при които възвръщаемостта е за период под една година;
• Лесно и интуитивно програмиране и управление, опции за събиране и последващ анализ на данни от реалния производствен процес.
В областта на роботизираните системи за заваряване, рязане и други металообработващи процеси, „Фючър Роботикс“ си партнира с японската компания OTC DAIHEN, основана през 1919г., дългогодишен производител на индустриални роботи и машини. В периода 2006-2014г. OTC DAIHEN придоби напълно реномирания словенски производител на заваръчно оборудване и режещи машини VARSTROJ. Към момента портфолиото на DAIHEN VARSTROJ включва пълна гама от решения за заваряване и металообработка: заваръчни роботи, професионални заваръчни машини и апарати, устройства за механизирано заваряване, позиционери и CNC машини, отговарящи на най-високите стандарти за качество, производителност и надеждност. Благодарение на специализацията си в областта на заваряването, компанията предлага напълно комплектовани, синхронизирани и готови за използване системи за роботизирано заваряване (заваръчни клетки). Основно конкурентно предимство на DAIHEN VARSTROJ е фактът, че компанията произвежда сама всички компоненти, включени в системите за роботизирано заваряване – заваръчните роботи, заваръчните машини, позиционерите и т.н. Това осигурява изключително високо ниво на синхронизация, минимизиране на риска от некачествено заваряване, ненадмината ефективност и производителност.
Роботизираните заваръчни клетки са интелигентно, достъпно и финансово ефективно решение за автоматизиране на Вашия бизнес в металообработващата промишленост и/или машиностроенето, без значение от неговия размер и специфика. Голямата гъвкавост на роботизираните клетки дава възможност за бързото им приспособяване към нови задачи, което прави инвестицията в тях изключително ефективна.
Готовите системи за роботизирано заваряване (заваръчните клетки) се състоят от няколко основни компонента:
- Заваръчен робот;
- Контролер;
- Заваръчна машина;
- Заваръчно оборудване;
- Заваръчна маса или позиционер;
- Предпазни съоръжения и компоненти;
“Фючър Роботикс“ предлага 6 стандартни системи за роботизирано заваряване (заваръчни клетки):
Заваръчна клетка 1 – Заваръчен робот с две работни маси
Включва:
1) 6-осев заваръчен робот OTC DAIHEN FD-V6
Товароносимост: 6 кг.
Точност на позициониране: ± 0.08 мм.
Обхват: 1402 мм.
2) Дигитален инверторен MAG заваръчен апарат OTC DM400
Заваръчен ток: 30 – 400А
Работен цикъл: 60%
Система за телоподаване: 4-ролкова
3) Заваръчно оборудване OTC RT3500H
Ъгъл на горелката: 45°
Работен ампераж: 350А
Въздушно охлаждане
Шок сензор
Почистване на горелката: пневматично + пръскане
4) Заваръчна маса – 2 бр.
Товароносимост: 200 кг.
5) Контролер FD-11
Капацитет на паметта: 160 000
Програми: 9999
Вход/Изход: 40 / 40 (опционално 72 / 72)
Цветен дисплей с висока резолюция
Тип на контрол: Teach - In

Заваръчна клетка 2 – Роботизирана заваръчна система с ротационен позиционер на 180°
Включва:
1) 6-осев заваръчен робот OTC DAIHEN FD-V6
Товароносимост: 6 кг.
Повтаряемост: ± 0.08 мм.
Обхват: 1402 мм.
2) Дигитален инверторен MAG заваръчен апарат OTC DM400
Заваръчен ток: 30 – 400А
Работен цикъл: 60%
Система за телоподаване: 4-ролкова
3) Заваръчно оборудване OTC RT3500H
Работен ампераж: 350А
Въздушно охлаждане
Шок сензор
Почистване на горелката: пневматично + пръскане
4) Електрически заваръчен позиционер на 180° RST-250
Време на цикъла: 5 сек.
Товароносимост: 2 х 125 кг.
5) Контролер FD-11
Капацитет на паметта: 160 000
Програми: 9999
Вход/Изход: 40 / 40 (опционално 72 / 72)
Цветен дисплей с висока резолюция
Тип на контрол: Teach - In

Заваръчна клетка 3 – Роботизирана заваръчна система с 2 ръкохватки
Включва:
1) 6-осев заваръчен робот OTC DAIHEN FD-V6
Товароносимост: 6 кг.
Повтаряемост: ± 0.08 мм.
Обхват: 1402 мм.
2) Софтуер Synchromotion
Сервоусилватели и сервоуправление за 2 допълнителни оси на робота
3) Дигитален инверторен MAG заваръчен апарат OTC DM400
Заваръчен ток: 30 – 400А
Работен цикъл: 60%
Система за телоподаване: 4-ролкова
4) Заваръчно оборудване OTC RT3500H
Ъгъл на горелката: 45°
Работен ампераж: 350А
Въздушно охлаждане
Шок сензор
Почистване на горелката: пневматично + пръскане
5) Ръкохватка: A2PB252-E
Точност на позициониране: ± 0.1 мм. (при R 300 mm)
Товароносимост: 250 кг.
Скорост на въртене (ос): 150 ° / сек.
Средни захващащи линии (кухи валове): диаметър 84 мм
6) Контролер FD-11
Капацитет на паметта: 160 000
Програми: 9999
Вход/Изход: 40 / 40 (опционално 72 / 72)
Цветен дисплей с висока резолюция
Тип на контрол: Teach - In

Заваръчна клетка 4 – Роботизирана заваръчна система със 180° H-позиционер
Включва:
1) 6-осев заваръчен робот OTC DAIHEN FD-V6
Товароносимост: 6 кг.
Повтаряемост: ± 0.08 мм.
Обхват: 1402 мм.
2) Софтуер Synchromotion
Сервоусилватели и сервоуправление за 2 допълнителни оси на робота
3) Дигитален инверторен MAG заваръчен апарат OTC DM400
Заваръчен ток: 30 – 400А
Работен цикъл: 60%
Система за телоподаване: 4-ролкова
4) Заваръчно оборудване OTC RT3500H
Работен ампераж: 350А
Въздушно охлаждане
Шок сензор
Почистване на горелката: пневматично + пръскане
5) Електрически 180° H-позиционер HP-1500/400
Време на цикъла: приблизително 7 сек.
Товароносимост: 2х200 кг.
Разстояние между центровете: 1500 мм.
6) Контролер FD-11
Капацитет на паметта: 160 000
Програми: 9999
Вход/Изход: 40 / 40 (опционално 72 / 72)
Цветен дисплей с висока резолюция
Тип на контрол: Teach – In

Заваръчна клетка 5 – Роботизирана заваръчна система с двоен подкрепящ позиционер
Включва:
1) 6-осев заваръчен робот OTC DAIHEN FD-V6
Товароносимост: 6 кг.
Повтаряемост: ± 0.08 мм.
Обхват: 1402 мм.
2) Софтуер Synchromotion
Сервоусилватели и сервоуправление за 4 допълнителни оси на робота
3) Дигитален инверторен MAG заваръчен апарат OTC DM400
Заваръчен ток: 30 – 400А
Работен цикъл: 60%
Система за телоподаване: 4-ролкова
4) Заваръчно оборудване OTC RT3500H
Работен ампераж: 350А
Въздушно охлаждане
Шок сензор
Почистване на горелката: пневматично + пръскане
5) Двоен подкрепящ позиционер A2PF301-ECN
Товароносимост: 300 кг.
Точност на позициониране: ± 0.08 мм. (при R 250 mm)
Серво мотори: 1200W/2000W
Скорост на въртене (ос): 125 ° / сек.
Средни захващащи линии (кухи валове): диаметър 84 мм
6) Контролер FD-11
Капацитет на паметта: 160 000
Програми: 9999
Вход/Изход: 40 / 40 (опционално 72 / 72)
Цветен дисплей с висока резолюция
Тип на контрол: Teach – In

Заваръчна клетка 6 – Роботизирана заваръчна система с плъзгаща маса
Включва:
1) 6-осев заваръчен робот OTC DAIHEN FD-V6
Товароносимост: 6 кг.
Повтаряемост: ± 0.08 мм.
Обхват: 2006 мм.
2) Софтуер Synchromotion
Сервоусилватели и сервоуправление за 3 допълнителни оси на робота
3) Дигитален инверторен MAG заваръчен апарат OTC DM400
Заваръчен ток: 30 – 400А
Работен цикъл: 60%
Система за телоподаване: 4-ролкова
4) Плъзгаща маса: A2PB502-E
Товароносимост: 500 кг.
Точност на позициониране: ± 0.1 мм. (при R 300 mm)
Скорост на въртене (ос): 120 ° / сек.
Средни захващащи линии (кухи валове): диаметър 84 мм
5) Контролер FD-11
Капацитет на паметта: 160 000
Програми: 9999
Вход/Изход: 40 / 40 (опционално 72 / 72)
Цветен дисплей с висока резолюция
Тип на контрол: Teach – In

Използването на индустриални роботи е перфектното решение за операциите по заваряване, рязане, шлифоване, депалетизиране, взимане, поставяне, сортиране, опаковане, етикетиране, пакетиране и палетизиране на метални изделия. „Фючър Роботикс“ ще Ви предложи най-доброто решение за автоматизация на металообработващи и машиностроителни предприятия.

Роботизирана система за рязане на тръби и профили

DAIHEN Synchrofeed

7-осни роботи DAIHEN FD

Роботизирано заваряване на съоръжения

Робот върху плъзгач

Роботизирано манипулиране и заваряване

Роботизирано рязане

Роботизирано заваряване върху хоризонтално въртящ се позиционер

Заваряване с индустриален робот

Роботизирана заваръчна клетка със сменящи се горелки

Автоматичен апарат за заваряване на тръби

Започнете с роботизацията на Вашето производство още днес!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search