Специфични приложения

Нарастващото използване на индустриални роботи в съвременната икономика до голяма степен e обусловено от увеличаващия се брой и вид на приложенията, които те намират. В днешния бизнес роботите навлизат все повече не само в чисто производствените технологични операции, където заместват и допълват човешката работна сила, но и в съпътстващи процеси като например логистиката, складирането на материали и готова продукция, контролът на качеството, продажбите на дребно и др.
Складовите и логистични центрове са изправени пред все по-нарастващи изисквания на клиентите, свързани с по-голям продуктов микс, по-широко разнообразие от продукти при всяка поръчка, намаляващи срокове за обработка и доставка на стоките. Автоматизирането на складовите операции и използването на роботизирани приложения в ключови точки в логистичните центрове се превръщат във все по-важно средство за справяне с тези предизвикателства и добавяне на стойност към бизнеса – задържане и намаляване на непрекъснато нарастващите разходи за труд, редуциране на щетите върху продуктите и неточностите при изпълняване на поръчките, елиминиране на кражбите и повишаване на сигурността, предотвратяване на риска от трудови злополуки, повишаване на производителността.
Контролът върху качеството на произвежданата продукция е от ключово значение за пазарните позиции на всяка производствена компания. Докато в миналото почти изцяло се използваше човешки труд в тази област, днес автоматизираните и роботизираните решения за проследяване и контрол на качеството навлизат във все повече предприятия. Развитието на съвременни технологии като машинно зрение, сензорни устройства за инспекция и др. позволяват освен несравнима бързина и прецизност при проверката на произвеждания продукт, така и незабавното му отстраняване от последващо пакетиране и палетизация. Освен това с използването на автоматизирани решения качественият контрол става независим от човешки грешки поради умора или други фактори. Така компанията е в състояние да отговори на изискванията на своите клиенти в максимална степен и да предотврати значителни разходи, свързани с връщане на продукти поради лошо качество и съответно начисляване на неустойки.
На фона на липсата на достатъчно квалифицирана и неквалифицирана работна сила автоматизираното обслужване в търговски обекти се превръща във все по-необходимо решение, особено за точки на продажби, в които прецизността и бързината на обслужване са критично важни. Такива например са аптеките, в които от изключително значение е качественото и бързо изпълнение на поръчките на клиентите. Оптимално решение за тях са аптечните роботи-фармацевти и роботизираният аптечен склад.


Без значение от спецификата и мащаба на Вашата дейност можете да се доверите на екипа на „Фючър Роботикс“ за проектирането и внедряването на съвременни решения за автоматизация и роботизация, които ще повишат значително Вашата конкурентоспособност.

 

Използване на роботи в складове на Amazon

Качествен контрол, извършван от роботи

Автоматизирани решения за аптеки

Започнете с роботизацията на Вашето производство още днес!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search