Производство на текстил, облекло и обувки

Леката промишленост, насочена към производство на текстил, облекло и обувки се характеризира с технологични процеси с висока степен на рутинност и повтаряемост. Много често сериите, които се произвеждат са големи, от еднотипни продукти, или продукти с малки вариации в основните характеристики. Тези фактори изключително много благоприятстват автоматизацията на производството в тази сфера. Внедряването на индустриални роботи позволява на предприятията да повишат качеството на произвежданата продукция, намалявайки производствения брак, да увеличат производителността на труда и да си гарантират предвидимост на производствения капацитет в бъдеще. В ситуация на все по-голям дефицит на квалифицирана и неквалифицирана работна сила, особено в районите извън големите градове на страната, използването на индустриални роботи и автоматизирани решения в текстилната, шивашката и обувната промишленост може да се превърне в решаващия фактор не само за повишаване конкурентоспособността на конкретната компания, но и изобщо за нейното оцеляване на пазара.


Екипът на „Фючър Роботикс“ ще изготви проект и при Ваше одобрение ще внедри в производството роботизирани и автоматизирани решения за пакетиране на готовата продукция от текстил, облекло и обувки, за технологични операции по разкрояване, шиене, рязане, лепене и др.

&nbs

Индустриален робот за шивашката индустрия

Индустриален робот – шиене на дрехи

Автоматизация на производството на обувки

Започнете с роботизацията на Вашето производство още днес!

Моля, въведете вашето име
Моля, въведете телефонния си номер
Моля, въведете своя имейл адрес Пощенският адрес не е валиден
Моля, въведете съобщението си

Future Robotics

„Фючър Роботикс“ е с основен предмет на дейност доставка, програмиране, инсталиране и поддръжка на индустриални роботи. Фирмата предлага както готови решения за автоматизация и роботизация на производствени процеси, така и разработване на специфични предложения, съобразени с конкретния технологичен процес. Квалифицираният екип на компанията и партньорството с доказани световни производители на индустриални роботи са гаранция за качеството и ефективността на предлаганите от „Фючър Роботикс“ решения.

©2021 Future Robotics. All Rights Reserved.

Search